VESTEGNENSFUGLEFORENING

 

VELKOMMEN TIL

VESTEGNENSFUGLEFORENINGS

HJEMMESIDE

 

MENU

I 

venstre side

OPDATERET DEN

2306-2021

HUSK 👎👎👎

 

2021

FUGLETUR.

Lørdag den 21/8-21

Start kl. 7,30

Hjemkomst ca. kl. 18

Til Holbæk fugleforening.

Tilmælding til Birger

27370977