FORORD/VELKOMMEN

Vestegnens Fugleforening er en forening for alle personer der interesserer sig for fugle. Foreningen har som formål at udbrede kendskabet til hvordan man giver de lidt mere eksotiske fugle de bedst mulige betingelser. Dette foregår typisk på medlemsmøder, foredrag, udflugter og udstillinger.

Medlemskab af foreningen og deltagelse i vores arrangementer giver dig mulighed for at møde personer med stor interesse i fugle og dermed udvide din horisont.

Kontingent til Vestegnens Fugleforening er på kr. 400,- dog Kr. for 300,- pensionister, kr. 200,- for ægtefælde og kr. 100,- for juniorer. Kontingentet er gældende for kalenderåret.