UDSTILLINGS REGLER

Udstillingsregler

 1. Meddelelse angående udstillingen vil tilgå alle medlemmer så hurtigt vi får datoen for leje af udstillingslokaler
 2. Tilmeldingsblanketter vil normalt blive sendt ud sammen med klubbladet i passende tid før udstillingen. Yderligere blanketter kan rekvireres hos sekretæren.
 3. For at kunne udstille, skal pågældende have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før afholdelse af udstillingen, og eventuelt opdræt, der ønskes med ved præmieringen, må ikke være opdrættet før dette medlemskabs begyndelse.
 4. De tilmeldte fugle inddeles i følgende præmiegrupper:

 

 1. Græsparakitter.
 2. Større australske parakitter og kakaduer.
 3. Afrikanske parakitter og papegøjer.
 4. Amerikanske parakitter og papegøjer.
 5. Øvrige verdens parakitter og papegøjer.
 6. Australske småfugle.
 7. Afrikanske småfugle.
 8. Asiatiske småfugle.
 9. Øvrige verdens småfugle.
 10. Frugt- og insekt ædende fugle.
 11. Duer og vagtler.
 12. Lorier og figenpapegøjer.
 13. Kulturfugle.
 14. Juniorpræmie (på tværs af øvrige kategorier).

 

 1. I hver præmiegruppe uddeles én ærespræmie og én førstepræmie.

 

Rangeringen indenfor de enkelte grupper bestemmes af dommerne. Er der i de enkelte grupper tilmeldt færre end 2 numre, eller findes der efter dommerens skøn ikke 2 præmieværdige numre indenfor den enkelte gruppe, overgår præmien/præmierne til fordeling blandt fuglene i de øvrige præmiegrupper efter dommerens valg.

 

Udover de ordinære ærespræmier og førstepræmier uddeles der et antal ekstra ærespræmier.

 

Bestyrelsen bestemmer med udgangspunkt i antallet af tilmeldte numre i de enkelte grupper, hvor mange ekstra ærespræmier, der skal være, og hvorledes disse ærespræmier skal fordeles på grupperne. Det er herefter op til dommerne at fordele præmierne sammen med eventuelle overtallige præmier fra andre præmiegrupper. Der kan kun gives ærespræmie og førstepræmie til fugle med opdræt eller opdræt hvor dette udstilles uden forældrefuglene.

 

 

 1. Foruden ærespræmier og førstepræmier uddeles der 3 konditionspræmier.

 

 1. Dommerne skal altid udfylde dommerkortene med en fyldestgørende bedømmelse af fuglene.

 

 1. Udstillerne skal selv pynte deres udstillingsbure, inden fuglene ankommer på udstillingen.

 

 1. Salgsskilte må ikke forefindes på udstillingsburene.

 

 1. Bestyrelsen kan bestemme, at kulturfugle skal udstilles i medbragte udstillingsbure.

 

 1. Fuglene til udstillingen afleveres på udstillingsstedet aftenen før udstillingens påbegyndelse mellem kl. 18 og 20.

 

 1. Afhentning af fugle efter udstillingen skal ske lige efter, at udstillingen er erklæret lukket – normalt mellem kl. 17 og 18.

 

 1. Nedtagning af udstillingsburene må ikke ske, førend alle fuglene er afhentet, d.v.s. normalt efter kl. 18:00.