Poul De Niel opmadnings foder

Paul De Nils opmadning

Dette er Paul De Nil's opskrift af27. iuni 2015 pa et komplet

blodfoder, der erstatter bade tradltionelt aeggefoder og spiret

fro.

Opskriften er for ca. 1,4 kg.

!

180 g Hvedemelsrasp. (pas pa ikke at fa rasp med afle mulige

tilsaetningsstoffer og andre kornsorter)

120 g Hardkogte aeg, (Det svarer ca. til 2 store eller 3 sma aeg.

Alle uden skal, da skallen kan vaere konserveret)

6 g Traekul

12 g Kalk uden vitaminer (Calcium Karbonat, evnt. foderkalk.

Paul og jeg bruger "Calcium Hydrogenphosphat technicum)

3 g Vitaminer i tor form (PDN's vitaminer) (ellers som

foreskrevet for produktet. Brug kun rene vitaminprodukter,

ikke kalkblandinger)

6 g 0lgaer

2.

600 g Af din normale froblanding eller en god

spireblanding, (graesfro gor blandingen klistret)

Koges i 5 -10 minutter. Man kan se, nar nogle fa af freskallerne springer,

sa er det faerdigkogt. Hos mig er de forste gerne hvid hirse.

Alternativt tages 4 kopper froblanding samt 2 kopper vand. Koges i

mikroovnen i 9 minutter. Dette afkoles og alt vandet skulle nu vaere

absorberet. Ellers draenes resten. Skyl froet et par gange. En standart

kop er 250 ml.

3,

4,5 % af totalvaegten. Dvs. ca. 70 g "Pinkies" og "Buffalo

Worms".

Vendes i massen uden at insekterne odelaegges. Hvis det hele skal

fryses, er det nemt at blande nar blodfoderet forst er lostfrosset. (Jeg

bruger normalt mere pga. min fuglesammensaetning. Ca. 120g)

4.

12 g Pollen oploses i 0,04 liter vand

30 g Rusk.

Dette blandes og stilles til side i ca. 15 minutter. Med mellemrum rores

med en gaffel, sa blandingen bliver ensartet.

(Hele dette punkt er ikke n0dvendigt, hvis blandingen kun skal bruges til

opmadning)

Frit oversat for Paul De Nil af Benny Lund

14. marts

Benny Lunds opmadning

Dette er Benny Lunds opskrift til den dovne fugleopdraetter pa

et komplet blodfoder, der erstatter bade traditionelt

aeggefoder og spiret fro. Opskriften er baseret pa Paul De

Nil's opskrift oversamme laest.

Opskriften er for ca. 1,5 kg.

1

400 g CeDe Eggfood, Kanarien (eller et andet tort kobe

produkt)

1 g Vitaminer i tor form (PDN's vitaminer) (ellers som

foreskrevet for produktet. Brug kun rene vitaminprodukter,

ikke kalkblandinger)

600 g Af din normale froblanding eller en god

spireblanding,

Koges i 5 -10 minutter. Man kan se, nar nogle fa af froskalleme pa det

store fre springer, sa er det faerdigkogt. Skyld det godt.

Alternativt tages 4 kopper froblanding samt 2 kopper vand. Koges i

mikroovnen i 9 minutter. Dette afkoles og alt vandet skutle nu vaere

absorberet. Ellers draenes resten af. En standart - kop er 250 ml.

3,

90 g "Pinkies" og "Buffalo Worms". (9/10 Pinkies)

Buffalo Worms har st0rre kitinindhold (naturens plastik, der kan

stoppe tarmsystemet) per vaegtenhed end melorme, sa brug

sparsomt til unger.

Frit oversat og komponeret for Paul De Nil af Benny Lund

Australsk opmadning

Under op- og ud- rydning af gamle fugleblade fra min tid i Australien faldt jeg over en aeldre

opskrift pa opmadnings/bl0dfoder, som blev brugt af hovedparten af de opdraettere af smafugle i

Vestaustralien, som jeg kendte. Opskriften er bygget over samme princip, som benyttes i Paul De

Nils mere omfattende opskrift. Nemlig baseret pa kogt fr0, men uendelig meget enklere.

Australsk Opmadninqs/Bfadfoder

1. To kopper fr0 (din almindelige spireblanding) samt en kop vand koges i mikroovnen i 6

minutter, hvorefter det stilles til afk0ling. (Ved st0rre maengder skal kogetiden forlaenges)

Hvis den rigtige maengde vand er benyttet, skulle dette vaere helt absorberet af fr0et, nar

afk0let. Ellers draenes det overskydende af i en sigte e.l.

2. En kop k0bt aeggefoder blandes sammen med ovennaevnte. (der findes flere glimrende

fabrikater her i Europe, men selv bruger jeg CeDe's "Premium Eggfood" for tropical

finches. Det har h0jt proteinindhold og en passende fugtighed til denne blanding.

3. Et gram multivitaminer blandes i. Selv bruger jeg Paul De Nils vitaminer, men der findes

flere gode produkter i handlen.

Det hele r0res sammen og skulle nu have en krummet konsistens, hvis sammensaetningen er

korrekt. Det kan holde sig i k0leskabet i en uge uden problemer og st0rre portioner kan fryses ned.

I stedt for at koge fr0et i mikroovnen, kan det koges i en gryde i 5 - 10 minutter.

En standart kop er 250 ml.

Venlig hilsen,

Benny Lund